Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

AICLE

El terme Aicle (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) fa referència a qualsevol activitat en què s’utilitza una llengua estrangera per ensenyar una o parts d’una matèria no lingüística amb un doble objectiu: aprendre els continguts i simultàniament la llengua estrangera.

D’aquesta manera, incrementen les hores d’exposició a l’idioma i fins i tot millora la motivació i relació dels alumnes amb aquest ja que, el que es treballa pròpiament a la matèria de la llengua, pren tot el seu sentit quan utilitza en un entorn significatiu i real de la comunicació.

A la nostra escola, a partir de 3r de primària, treballem la plàstica en anglès mitjançant tallers “Art-workshops”. Els infants del mateix curs es barregen i s’agrupen en tres grups. Aquests roten pels tres tallers organitzats de manera que dos són en llengua catalana i un en anglès, pels quals passen tots els alumnes.

Als Art-workshops les produccions artístiques van naturalment acompanyades de diferents produccions comunicatives, orals o escrites, afavorint un aprenentatge

més competencial i global de l’Anglès. Són alguns exemples el vocabulari específic, el treball de diferents autors, seguiment de passos o instruccions, descripcions, exposicions i explicacions de les seves creacions, etc.

Aquesta organització ens permet combinar continguts de l’àrea de visual i plàstica amb el treball de la llengua anglesa, on la llengua s’integra com a part del procés i esdevé el vehicle que aprenem a fer servir en el sí d’un context real.

A 4t i 5è de primària fem Science on treballem la ciència de manera experimental i seguint el mètode científic.