Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

CONSELL D’INFANTS

Els delegats de cada classe es reuneixen amb l’equip directiu un cop al mes. D’aquesta manera es manté una via de comunicació entre l’alumnat i la direcció donant veu a tots els alumnes de l’escola.