Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Eix transversal

Cada curs, l’escola tria un tema per treballar de manera transversal, és a dir, des de P3 a 6è i enfocat des de tots els àmbits d’aprenentatge. L’eix transversal pretén el tractament de diferents temes educatius que, pel seu contingut, no es consideren àrees d’aprenentatge però que poden ésser tractats en les àrees curriculars concretes d’una manera transversal, sense forçar-les.

Aquest curs com que l’escola està d’aniversari, treballem els 50è aniversari de creació de l’escola Tabor.