Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Grups Flexibles

Els agrupaments flexibles són una estratègia organitzativa i curricular que ens permet atendre la diversitat dels diversos ritmes d’aprenentatge en l’assignatura de matemàtiques. Aquests grups flexibles es duen a terme de 3r a 6è de primària.

Aquests grups són oberts. Als cicles i a les reunions d’avaluació es fa la valoració de si un alumne/a ha de canviar de grup segons el progrés que ha anat fent. Aquesta manera d’agrupar l’alumnat ens permet adaptar el ritme d’aprenentatge a cada uns dels infants.

 

_

traductor »