Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Grups Flexibles

Els agrupaments flexibles són una estratègia organitzativa i curricular per a atendre la diversitat de ritmes d’aprenentatge en l’assignatura de matemàtiques. Aquests grups flexibles els portem a terme de 3r a 6è de primària. Aquests grups no són grups tancats sinó que a través dels cicles i de les reunions d’avaluació es fa la valoració de si un alumne/a ha de canviar de grup segons el progrés que va fent.

Aquests grups flexibles permeten adaptar el ritme d’aprenentatge a cada uns dels infants.