Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Plàstica en anglès

De 3r a 6è de primària organitzem tallers de plàstica. Els infants del mateix nivell es barregen i s’agrupen entres grups. Aquests, roten pels tres tallers organitzats de manera que dos són el llengua catalana i un en anglès, pels quals passen tots els alumnes.

A 3r i 4t aprofitem el primer trimestre per treballar l’eix transversal, aquest curs “El cinema”. A tercer es fa un treball sobre Disney films i a quart sobre Wizards.

A 5è i 6è, durant el primer trimestre, coincidint també amb l’eix transversal, taller d’Stop Motion. L’alumnat ha de redactar un petit guió i crear una pel·lícula d’entre 30 i 60 segons. Utilitzem els programes My Create i IMovie.