Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

TaborArt

Es realitzen de 1r a 6è de primària mitjançant un agrupament reduït on per cada dos aules hi ha 3 mestres.

En aquests tallers es fan propostes centrades en la vessant visual de l’àrea artística. Es garanteix que al llarg del curs tot l’alumnat realitza totes les propostes.

En un moment del curs les propostes es centren en investigar i conèixer l’obra d’un artista o etapa rellevant en la història de l’art.

 

De 3r a 6è de primària organitzem tallers de plàstica. Els infants del mateix nivell es barregen i s’agrupen en tres grups. Aquests, roten pels tres tallers organitzats de manera que dos són el llengua catalana i un en anglès, pels quals passen tots els alumnes.

 

Es du a terme un projecte. S’han planificat els autors de la següent manera:

EI: Karla Gerard, Joan Miró

1r: Antoni Tàpies

2n: Van Gogh

3r:  Antoni Gaudí

4t:  Salvador Dalí

5è: Art romànic i Art gòtic.

6è: Pablo Picasso