Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Racons de Colors

La idea de fer aquests racons neix arrel de la inquietud de les mestres d’educació infantil per encetar una organització i una manera diferent de treballar.

Aquests racons de temàtiques variades permetran que els/les nens/es experimentin, investiguin i aprenguin, propiciant l’estímul que pot suposar per a tots ells el fet de fer una activitat amb grups heterogenis en quant a l’edat, això els facilitarà una millor coneixença i comunicació, afavorint la interacció, cooperació i col·laboració entre ells.

Objectius que pretenem aconseguir amb aquesta activitat::

 • Potenciar el treball en grup i l’aprenentatge cooperatiu.experimentacio
 • Aprendre mitjançant el joc i l’experimentació.
 • Fomentar els hàbits d’ordre i l’actitud investigadora.
 • Afavorir l’atenció a la diversitat i el respecte maduratiu de cada infant.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Prendre consciència de l’espai i del temps.
 • Afavorir l’autonomia dels infants.
 • Ser capaç d’explicar les vivències que han experimentat durant les sessions.

Racons:

 • Experimentació
 • Jocs compartits
 • Construccions racons-colors
 • Conte
 • Bucofoniatria
 • Joc simbòlic