Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Racons de Colors (EI / CI)

La idea de fer aquests racons neix arrel de la inquietud de les mestres d’educació infantil I cicle inicial per encetar una organització i una manera diferent de treballar.

Aquests racons de temàtiques variades permetran que els/les nens/es experimentin, investiguin i aprenguin, propiciant l’estímul que pot suposar per a tots ells el fet de fer una activitat amb grups heterogenis en quant a l’edat, això els facilitarà una millor coneixença i comunicació, afavorint la interacció, cooperació i col·laboració entre ells.

Objectius que pretenem aconseguir amb aquesta activitat::

 • Potenciar el treball en grup i l’aprenentatge cooperatiu.experimentacio
 • Aprendre mitjançant el joc i l’experimentació.
 • Fomentar els hàbits d’ordre i l’actitud investigadora.
 • Afavorir l’atenció a la diversitat i el respecte maduratiu de cada infant.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Prendre consciència de l’espai i del temps.
 • Afavorir l’autonomia dels infants.
 • Ser capaç d’explicar les vivències que han experimentat durant les sessions.

 

Racons EDUCACIÓ INFANTIL

 • Experimentació: experimentem amb diferents materials com aigua, sorra…
 • Jocs compartits: a partir de jocs de taula desenvolupem diferents destreses i habilitats
 • Construccions racons-colors:  proposem afavorir la seva capacitat creativa tot manipulant diferents materials.
 • Plàstica: els infants tenen al seu abast diferents materials de reciclatge amb els que poden construir objectes. Fomentem la seva creativitat.
 • Motricitat fina: on els alumnes manipulen diferents materials per tal d’afavorir-los el desenvolupament de la psicomotricitat fina
 • Llum i color: fem un treball amb la llum i les ombres jugant amb diferents materials

 

 

 

 

Racons CICLE INICIAL

 • Joc simbòlic: comprar i vendre. Matemàtiques
 • Construïm: construcció d’objectes amb material reciclat
 • Comunicació: treball d’expressió oral a través dels contes
 • Stop Motion: creació de vídeos
 • Experimentem: recerca i experimentació a través de la formulació d’hipòtesis
 • Bee Bots with Ipads: orientació espacial en anglès
 • BoardGames: jocs de taula en anglès