Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Ús de les TAC

Les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)  tracten de posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament – aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula.

Per l’escola ja fa uns quants anys que hem vist la importància de l’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la millora de la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge, de la competència digital i dels resultats escolars en general, tenint en compte la inclusió digital de tots el alumnes, i això ha fet que anéssim realitzant una adaptació d’estructura i funcionament del centre.
Utilitzem les TAC integrades e la vida de l’escola a través de:
– l’ús d’ipads de P3 a 6è curs, on a través d’apps pedagògiques, els infants desenvolupen la seva creativitat, aprenen a buscar diferents aspectes…
– l’ús de tablets
– l’ús d’ordinadors portàtils com a eina de treball en les diferents metodologies proposades (treball cooperatiu, projectes…)