Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Associació Famílies Alumnes

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és una entitat sense afany de lucre que aplega els pares i les mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu principal és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills.

I, perseguint això, té diverses funcions:

  • Col·laborar amb els diversos sectors de la comunitat educativa
  • Fer d’interlocutor amb el claustre i l’equip directiu per tractar els temes que afectin les famílies
  • Participar en la presa de decisions, amb un representant al Consell Escolar del centre
  • Garantir la qualitat de les activitats que es fan a l’escola fora de l’horari escolar

L’AFA és membre de la Coordinadora d’AMPA’s i AFA’s de les Escoles Públiques d’Infantil i Primària de la Dreta de l’Eixample i dóna suport a les reivindicacions de la Plataforma Volem Institut Angeleta Ferrer.

La nostra principal font de finançament són les quotes dels associats (quota anual per família). També tramitem subvencions del Consorci d’Educació de Barcelona.

La feina de l’AFA es reparteix a través de diverses comissions i cadascuna treballa en diversos projectes.

D’entre tots els projectes, destaquen:

R@bota’l
El R@bota’l és el projecte de socialització de llibres de text i el gestiona una comissió en exclusiva (Comissió del R@bota’l).

Gegants
Des del curs 2015/2016, l’AFA treballa per a la recuperació dels dos gegants de l’escola i aquest és un dels principals projectes en què treballa la Comissió de Festes.

 

A més, hi ha d’altres comissions en marxa:

Comissió d’Extraescolars
Vetlla pel bon funcionament de totes les activitats que es fan al centre fora de l’horari escolar, per a tots els cursos: des de P3 fins a 6è. Dons d’aquest ampli ventall en gestiona algunes directament i, també, col·labora amb les entitats que n’ofereixen, bàsicament Servitabor i Claror. A més a més, la comissió d’extraescolars treballa per al bon funcionament del casal d’estiu a l’escola, que s’ofereix des de finals de juny a finals de juliol.

Comissió Menjador
Aquesta comissió treballa pel bon funcionament i per una bona qualitat del servei de menjador a l’escola, que ofereix Servitabor. En aquest sentit, elabora enquestes periòdiques de satisfacció entre els alumnes i, també, entre les famílies, i vetlla per a que els menús que s’ofereixen tinguin el màxim de qualitat.

Comissió Escola Inclusiva

La Comissió d’Escola Inclusiva de l’AFA es troba en funcionament des de fa 5 anys i en aquests cursos hem portat a terme una seguit d’activitats de sensibilització vers la diferència dirigida als alumnes, als mestres i a les famílies.

Comissió Reivindicativa
Aquesta comissió es va crear arran de l’anunci, a finals del curs passat, que l’escola tindria un grup addicional (bolet) a P-3 des d’aquest curs 2016/2017. Ha coordinat i impulsat diverses accions de protesta, ha mantingut contactes amb el Consorci d’Educació i amb l’Ajuntament de Barcelona; sempre en col·laboració amb l’Escola. Defensa la qualitat de l’educació que reben els nostres fills en general: a infantil i primària, però també a secundària.

Comissió Revista
Col·labora en la redacció de la revista de la Tabor, que es publica dues vegades l’any: al febrer i al juny

Comissió de Comunicació
Des de la comissió de comunicació ens encarreguem d’habilitar els canals de comunicació entre famílies, escola i AFA.

 

Participació:
L’AFA funciona gràcies a un grup de mares i pares que hi dediquen el seu temps de forma desinteressada perquè totes les famílies puguin utilitzar uns serveis i gaudir d’unes activitats que la majoria de les vegades ens són necessàries. Tots els socis podeu assistir a les reunions de la Junta i veure com s’hi treballa. Aquestes reunions es fan un cop al mes.

Hi ha molts projectes a desenvolupar i per tant sempre calen nous col·laboradors!

Animeu-vos, l’educació dels nostres infants és molt important!!