Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

PLANS DE TREBALL DE LLENGÜES de 3r a 6è

Treball individualitzat de la llengua catalana i castellana que permet respectar el ritme d’aprenentatge de cada infant. Aquest treball fomenta l’autonomia i organització ja que cada alumne s’ha de gestionar la seva pròpia feina. També ens permet adaptar la feina de forma individual segons les necessitats que presenten cada nen/a.

Els plans de treball s’organitzen per blocs, al final dels quals es porta a terme una autoavaluació a través de rúbriques.