Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Línies de funcionament

ENTRADES
L’horari d’entrada a l’escola és a les 9 h i a les 15 h (pels nens i nens que van a dinar a casa). Educació infantil entra per una porta diferenciada d’educació primària on les mestres d’infantil reben als més petits.

SORTIDES
La porta d’educació infantil s’obre a les 16.20 h per a què les famílies puguin pujar a les aules i recollir els seus fills/es. És el moment d’intercanvi d’informació, entre la mestra i la família, de com ha anat al dia amb la mestra i de poder veure alguna de les activitats que s’han fet al llarg del dia.
A partir de primària, les famílies ja no pugen a la classe i recullen els seus fills a l’entrada principal de l’escola. L’horari de sortida és a les 16.30 h

ROTLLANA/ASSEMBLEES/TUTORIES INDIVIDUALS
Des de ben petits, a través de la rotllana matinal, és el moment on els infants comparteixen amb els seus companys experiències, aprenentatges, descobriments que han fet i, sobretot, com es senten. A mesura que es van fent grans, aquests moments es reconverteixen en assemblees de classe on cada infant pot seguir expressant el que sent, el que ha après, el com s’ha sentit… Són moments molt importants, on la comunicació hi té un paper vertebrador, per millorar dinàmiques de grup i per tractar de temes que ens semblen prou importants.
Les tutories individuals són moments en què cada nen/a pot parlar amb el seu tutor/a d’aspectes que el poden preocupar més i que necessiten de moments de més discreció i confidencialitat. Aquestes tutories les valorem molt positivament perquè ajuden a crear un vincle de confiança entre l’infant i l’adult.

LA RELACIÓ AMB L’ENTORN
La nostra escola és oberta al barri, on hi duem a terme accions educatives que permeten als infants seguir sent part activa de la seva formació. Participem en la Cantada de nadales a les dues residències d’avis que tenim més properes i també fem lectura dels treballs realitzats pels Jocs Florals. Visitem el mercat de la família i alguns dels comerços més propers, per tal d’apropar el que treballem a l’aula a una realitat molt més propera. Anem a la Biblioteca de la Sagrada Família a realitzar diferents activitats segons el nivell de cada infant. Treballem el barri, des dels més petits fins als més grans, cadascú al seu nivell. Al ser escola sostenible, portem a terme activitats de millora pel medi ambient i, per això, visitem el Punt verd del barri.
Abans d’acabar el primer trimestre, els més petits de l’escola visiten la Fira de Santa Llúcia acompanyats pels nens i nenes del cicle superior.
També participem en projectes externs que demanen de la col·laboració de l’escola i les famílies com és el cas del Recapte d’Aliments organitzat pel Pla Comunitari del Barri i la Recollida d’aliments pel Projecte d’Avismón.

L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Nosaltres entenem la diversitat com la individualització per a tots els infants de l’escola: totes les criatures són diferents, no n’hi ha cap d’igual.
Tot i així, cal atendre les necessitats específiques de l’alumnat que presenta més dificultats i dels infants que mostren altes capacitats.

LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
La participació de les famílies és una part important pel bon funcionament de l’escola, ja que l’escola per nosaltres no només està formada pels infants sinó que els mestres i les famílies acompanyem als nens i nenes en el seu procés de creixement. Per això, facilitem la participació i la implicació de les famílies a través del muntatge de festes escolars i en activitats pedagògiques.