Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Principis de l’Escola

Què som?

L’objectiu del Centre és proporcionar a l’alumnat una formació integral que li permetrà desenvolupar les seves capacitats per a un futur pròxim, en un ambient constructiu i agradable comptant amb la col·laboració de les famílies.

Desenvolupem el coneixement i l’acceptació de la pròpia identitat i el progrés en l’autonomia i la iniciativa personal, desenvolupant comportaments i actituds per a la convivència.

Potenciem l’aprendre a aprendre, de manera que l’infant sigui el protagonista del seu aprenentatge.

Què volem ser?

Volem ser un centre que proporcioni una bona preparació acadèmica i humana als nostres alumnes, amb l’objectiu que siguin capaços d’aconseguir amb èxit les noves etapes educatives, i que aprenguin a estimar la naturalesa i respectar i aprofitar les diferències individuals en un entorn cada vegada més intercultural.

Desitgem aconseguir una escola que sigui un referent cultural per a les famílies, amb bones instal·lacions i dotada amb noves tecnologies, que poc a poc van sent integrades en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Volem educar per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

Els nostres valors

Respecte i Tolerància i Solidaritat: Fomentem el diàleg, l’esperit crític i la responsabilitat. Respecte per l’altre/a i per un mateix/a.

Escola oberta a tothom i que respecta les diferents maneres de pensar

Coeducació: principi d’igualtat entre sexes i la no discriminació per raó de sexe

Inclusiva: tenim un model d’ensenyament on s’atén a les necessitats educatives de tots els infants

Respectuosa amb el medi ambient: formem part del projecte de les escoles + sostenibles