Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

RACONS DE TREBALL (P3 / P4 / P5)

Els Racons de treball es porten a terme amb la meitat del grup. En aquests racons es treballen aspectes de llengua i de matemàtiques.

Treballant per racons aconseguim respectar el ritme de treball de cada alumne, estimular el raonament lògic i deductiu a partir de la manipulació, fomentar  una manera de treballar més autònoma, potenciar la capacitat de concentració i de trobar estratègies per resoldre problemes. Aprenen també a treballar de forma més autònoma i cooperativa i augmenten la base dels seus coneixements.

Els racons de treball milloren la memòria, el raonament, la imaginació i el llenguatge. Sempre es presenten diferents materials per afavorir la curiositat dels infants i així afavorir el seu aprenentatge.