Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

RACONS DE TREBALL

Els tallers que fem a l’escola són entorns rics amb propostes diverses que estimulen el desenvolupament global dels infants. En aquests oferim situacions d’aprenentatge en les quals el joc és l’activitat principal. Les activitats que es proposen als tallers possibiliten experiències diverses dirigides al desenvolupament de determinades capacitats. Així els infants aprenen mitjançant el contacte amb els objectes, a través de la manipulació, l’exploració i el descobriment.
A més a més, en ells es relacionen amb tots companys de diferents edats, fomentant la sociabilitat i la col·laboració.
Es distribueixen en set tallers. Cada taller té una mestra de referència. Al taller hi van un determinat nombre d’infants de cada grup, de P4 i P5. Existeix una imatge de referència per identificar cada taller. Els tallers es realitzen setmanalment.