Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

SCIENCE a 4t

Treballem continguts de coneixement del medi en anglès. S’intenta fer des d’un punt de vista pràctic i experimental. A cada unitat es fa un experiment.

L’objectiu és doble: aprendre els continguts de medi i simultàniament la llengua estrangera.