Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

SCIENCE

Durant l’hora de science treballem continguts de medi a través de la llengua anglesa utilitzant la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera).

Durant aquestes sessions els continguts es presenten de manera pràctica utilitzat diferents tipus d’input (visual, auditiu, kinesthetic…) per facilitar als infants la comprensió i adquisició dels objectius.

L’objectiu és doble: aprendre els continguts de medi i simultàniament la llengua estrangera. Per tant, es realitzen diversos experiments i activitats pràctiques que conviden a l’alumne a utilitzar l’anglès en  contextos comunicatius reals (intercanvi d’informació, demanar informació, explicar que ha vist, compartir resultats, donar la seva opinió…).