Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

TREBALL EN CONTEXT DE 3r a 6è

Proposta de treball interdisciplinari, durant el 3r trimestre, on intervenen totes les matèries curriculars, a partir d’un centre d’interès.