EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA

EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA

Aquesta activitat pretén afavorir el lligam casa-escola posant a l’abast de les famílies una manera directa d’implicació amb l’escola. l’infant fa un recull de material significatiu per a ell (amb ajuda dels pares) com poden ser fotos  en relació amb la seva evolució i família, objectes personals de la seva vida ( roba de nadó, joguines, objectes amb valor afectiu…), o qualsevol material que pugui fer referència als seus gustos, costums, preferències, peculiaritats…

És una activitat motivadora pels infants ja que esperen amb entusiasme la setmana que seran protagonistes. Afavoreix la comunicació oral d’una forma estructurada i sistemàtica, així com el diàleg espontani. l’infant expressa i manifesta els propis sentiments, emocions i experiències mitjançant el gest i les paraules. aquestes estones de verbalització són molt motivadores perquè els infants estan expressant el que és més proper a ells. Es treballa l’espera, l’atenció, l’interès, el respecte vers la persona que parla, i permet atendre individualment a cada infant.

 

  

 

 

traductor »