Els Infants

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.  A l’escola els infants tenen tres mestres: els adults, els seus iguals i l’entorn físic. Per això, l’escola ha d’oferir diversitat d’estímuls per a què cada infant hi pugui sintonitzar segons les seves característiques de recepció individual. Aquesta concepció dona resposta a una concepció inclusiva de l’aprenentatge que té en compte diferents estils, ritmes i múltiples intel·ligències. Per això, el nostre projecte educatiu fomenta diverses metodologies de treball on els alumnes han de saber-se organitzar, arribar a acords i compromisos amb els seus companys, comunicar-se. Tot això ajuda a promoure l’autonomia i la responsabilitat.

Entre les metodologies que emprem tenim:

  • Grups cooperatius on els infants aprenen a organitzar-se i, a acceptar l’opinió dels altres, per obtenir resultats amb un objectiu comú.
  • Els projectes on els alumnes amplien el seu interès i curiositat en diferents temes
  • El treball interdisciplinari i global per afavorir l’aprenentatge competencial.
  • L’elaboració de diferents instruments d’avaluació formativa perquè l’infant sigui conscient del seu aprenentatge i pugui mesurar el seu progrés. 
  • A l’escola també apostem per la barreja dels infants: diferents edats, diferents interessos, diferents habilitats… i les mateixes ganes de conviure i aprendre junts.
  • Eduquem en la sostenibilitat i en el respecte pel medi ambient. El reciclatge, la cura de les plantes i de l’hort escolar, els inicien en aquest procés de responsabilitat envers el planeta.
traductor »