Racons de Colors

Escola Pública d'Infantil i Primària

Els racons de colors són espais destinats a l’activitat lúdica que demanen a l’alumnat una participació, lliure, imaginativa i creadora; afavoreixen la interrelació i comunicació i són el primer pas cap a la socialització. L’alumnat necessita compartir espais, joc, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament, convivència i de joc.

Objectius que pretenem aconseguir amb aquesta activitat::

 • Potenciar el treball en grup i l’aprenentatge cooperatiu
 • Aprendre mitjançant el joc i l’experimentació.
 • Fomentar els hàbits d’ordre i l’actitud investigadora.
 • Afavorir l’atenció a la diversitat i el respecte maduratiu de cada infant.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Prendre consciència de l’espai i del temps.
 • Afavorir l’autonomia dels infants.
 • Ser capaç d’explicar les vivències que han experimentat durant les sessions.

 

Racons de Colors COMUNITAT DE PETITS

 • Joc Simbòlic: Juguem a imitar accions quotidianes que fa l’adult. En aquest racó disposem de diferents propostes: com el saló de bellesa, el restaurant, l’hospital, el mercat… Aquest racó els hi permet explorar, reproduir el món dels adults i fer que se’ls desenvolupi el pensament creatiu. També els ajuda a resoldre conflictes,  a expressar sentiments i guanyar confiança amb si mateixos.
 • Llum i Ombres: En aquest ambient hi trobaran diferents materials on la foscor serà la protagonista, sempre amb uns punts de llum com serà un retroprojector, taula de llum, blocs sensorials, discs de colors, lots, una cabana on amagar-se i poder llegir i mirar contes a la foscor… o un racó on hi haurà instal·lada una llum freda on els infants podran jugar amb objectes i materials fluorescents creant, pintant i comparant … tot un món màgic que ajudarà a no tenir por a la foscor sinó tot al contrari, a gaudir d’ella.
 • Experimentació científica: oferim als infants materials variats de l’entorn. Pretenem estimular un coneixement sensorial i actitud investigadora que els ajudi a formular hipótesis i buscar estratègies per arribar a unes conclusions. Mitjançant l’observació amb lupes, l’experimentació amb aigua, la manipulació d’elements i diferents recipients i el joc amb les rampes, entre d’altres, ajudarà als infants a avançar cap al pensament científic-creatiu.
 • Construccions: Jugar a construir forma part de l’activitat lúdica dels infants. Estimula el tempteig, desperta la capacitat d’experimentació i el raonament, així com la superació de   reptes. També els permet fomentar la seva imaginació i creativitat. En aquest racó es troben propostes obertes amb diferents materials que faciliten l’aprenentatge dels atributs i característiques d’aquests com poden ser equilibri, simetria, dimensions, perspectiva… i les diferents maneres de utilitzar-los. Tots els jocs que es presenten contribueixen no només a les habilitats matemàtiques sinó també de llenguatge, socials i emocionals pel fet que faciliten molt el joc cooperatiu i en equip.
 • Narracions i contes: Fomentem l’aprenentatge del nen mitjançant un conte. Escoltem, parlem, representem i ens caracteritzem dels personatges que apareixen a la narració. Durant aquest racó, empatitzem amb els personatges i ens traslladem a la vida quotidiana, de tal manera que,  els nens i nenes comencin a empatitzar i es relacionin entre ells.
 • Robòtica i Jocs matemàtics: amb aquest racó pretenem desenvolupar habilitats com la resolució de problemes, capacitats lògico- espacials, atenció i concentració, entre altres. Oferint, propostes perquè els infants s’expressin de manera creativa per trobar la solució del problemes plantejats. I fomentar el joc col·laboratiu, el llenguatge i la comunicació entre els iguals i amb els adults. Hi ha varietat de materials i jocs matemàtics, però l’objecte “estrella” del racó són els Beebots. Aquests són uns robots en forma d’abella que permeten treballar la visió espacial i el pensament lògic. Amb ells els/les mestres podem plantejar senzills problemes, on els nens i nenes hauran d’aplicar conceptes de direcció i moviment.Amb la robòtica, a l’etapa d’Educació Infantil, també es pretén que els infants prenguin consciència de la correlació d’accions. I que entenguin que per realitzar un pas, prèviament haurem de fer una acció.
 • Jocs a l’Aire lliure: En aquest racó els i les alumnes participen en jocs col·lectius, en parelles i de manera individual on la llengua emprada per la mestra és l’anglesa, donant tot tipus de facilitats perquè els nens i nenes puguin comprendre el funcionament i les regles de cada joc. Els nens i nenes resoldran les diferents situacions motrius que apareixen als diferents jocs i posaran en funcionament estratègies per a comprendre el que estem dient en llengua anglesa, respectaran les normes i els companys/es, aniran adquirint el vocabulari bàsic (colors, números, animals, aliments, etc.) que es va usant de manera repetitiva en les diverses sessions, etc. tot això amb l’ajuda de la mestra quan sigui necessari.Tots aquests jocs es practiquen a l’aire lliure i afavoreixen el desenvolupament motriu, expressiu i creatiu de l’alumnat a partir del moviment i també gaudiran dels jocs motrius individuals i del treball en equip.
 • Expressió corporal: El racó d’expressió corporal contempla diferents propostes totes elles basades en el treball amb el cos i la respiració conscient. Durant l’estona que dura el racó els infants passen per propostes guiades per l’adult a espais de joc lliure basats en el moviment. En les propostes guiades els infants gaudeixen de balls i exercicis (yoga, mímica, relaxació, joc del mirall…) en els que el cos n’és el protagonista i durant una estona pren molt protagonisme. A més a més, hi ha propostes individuals i d’altres que impliquen als companys i companyes del racó, a qui també observem i tenim en compte alhora de treballar. D’aquesta manera parem atenció en com està el nostre cos, què el forma, movem i posem atenció a parts del cos en les que normalment no tenim tan presents, etc. En aquest sentit, un dels objectius és que cada vegada l’infant tingui més domini de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, postures diverses i respiració. Després d’aquesta part més guiada, els infants tenen una estona de lliure circulació per l’espai i poden escollir aquella proposta que més els ha cridat l’atenció: zona de massatges, propostes de respiració conscient, cartes de ioga, cartes de mímica, balls… El racó sempre finalitza amb una meditació guiada de curta durada en què els infants posen atenció al cos a través de la respiració, en un espai de silenci i tranquil·litat.

traductor »