Tutories

Escola Pública d'Infantil i Primària

Tutories Individuals

Les tutories individuals són un espai on els infants de primària poden parlar amb el seu tutor/a d’aspectes que els preocupen. La valoració que en fan els infants i els mestres és molt positiva, ja que en aquest espai més íntim, els infants són els protagonistes i poden explicar el que vulguin sense por de ser jutjats.

També són estones que el/la tutor/a aprofita per mediar alguns aspectes de conflicte que poden sorgir.

Tutories de Grup o Assemblees

Són les estones on el gran grup pot expressar aspectes que preocupen de la dinàmica de la classe, aspectes que els hi agradaria canviar, projectes que els hi agradaria fer… El/la tutor/a acompanya i fa de mediador. La interacció i el diàleg en les tutories escolars són importants per a què els alumnes aprenguin a transformar situacions de conflicte en moments de discussió que portin a l’acceptació dels punts de vista dels altres. Aquesta gestió els ajuda a anar organitzant el seu pensament i a saber acceptar els raonaments propis i el dels altres.

Amb les tutories i les assemblees es treballa l’acceptació de les diferències, el desenvolupament de l’autonomia, la capacitat de cooperació, la capacitat d’escoltar i de saber-se posar en el lloc de l’altre/a… Aquest paper tan important de regulació del grup fa que les tutories tinguin un gran valor educatiu.

traductor »