Ús de les TAC

Escola Pública d'Infantil i Primària

 

L’escola fa ús de les TAC i dels recursos digitals per tal d’afavorir la millora de la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge. D’aquesta manera garantim el procés per a l’assoliment de la competència digital, tenint en compte la inclusió digital de tot l’alumnat.

Integrem les TAC en la vida de l’escola a través de:

  • l’ús d’ipads de P3 a 6è curs, on a través d’apps pedagògiques, els infants desenvolupen la seva creativitat, aprenen a buscar diferents aspectes…
  • l’ús de tablets
  • l’ús d’ordinadors portàtils com a eina de treball en les diferents metodologies proposades (treball cooperatiu, projectes…)
  • programació i robòtica (Beebots, Lego Mindstorm, Scratch jr…)
  • G-Suite (Eines Google)

 

traductor »