ENTORN D’APRENENTATGE

Escola Pública d'Infantil i Primària

Si volem que un infant tingui la capacitat de desplegar la seva autonomia, cal tenir en compte molts aspectes: cal veure que el seu entorn estigui preparat per l’etapa de desenvolupament on es trobi l’infant, com l’adult el va acompanyant en aquest procés, que l’infant hagi tingut un desenvolupament sa en les etapes més primerenques, en quina etapa evolutiva es troba, la seva disposició i necessitat envers el món extern, si existeixen necessitats especials, si hi ha algun trastorn orgànic que dificulti el desenvolupament, i el més important de tots, les ganes que té l’infant envers ser autònom o no. Per tant, entenem que un infant és autònom quan se li respecta el seu propi ritme, quan no hi ha un desig imposat des de l’adult, sinó que es dóna temps mentre alhora se li van donant eines perquè pugui aconseguir-ho.
Els infants volen ser estimats, acceptats i reconeguts. Per això és important ensenyar als infants a aprendre a gestionar les seves emocions.

Per nosaltres és important educar en els límits i en la llibertat ja que ambdós aspectes pensem que van de la mà ja que donen als infants la seguretat que necessiten per a desenvolupar-se com a persones cada una amb la seva personalitat. A l’escola vetllem per educar en la responsabilitat. L’adquisició de la responsabilitat és més lenta però permet a l’infant ser ell mateix i anar incorporant en la seva manera de fer, actituds i actuacions favorables a la bona convivència.

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Per això, el nostre projecte educatiu fomenta diverses metodologies de treball on els alumnes han de saber-se organitzar, arribar a acords amb els seus companys, comunicar-se. Entre les metodologies trobem:
– El treball en equip on els infants cal que aprenguin a organitzar-se i a acceptar l’opinió dels altres, per d’obtenir resultats en el treball que estan fent.
– El treball per projectes en alguns temes que s’hi poden prestar com és el cas de l’assignatura de medi, per tal de que els alumnes desenvolupin el seu interès i curiositat en diferents temes
– Ens estem iniciant en el treball de manera interdisciplinària i global per afavorir l’aprenentatge competencial dels infants
– Elaboració de rúbriques en alguns dels treballs elaborats, per tal de que l’alumne/a usi instruments d’avaluació formativa a favor del seu aprenentatge. La rúbrica permet mesurar el treball del alumnes i també el seu funcionament durant el procés i les seves habilitats per treballar de manera cooperativa.

Diferents edats, diferents interessos, diferents habilitats… i les mateixes ganes de conviure i aprendre junts. A l’escola també apostem per la barreja dels infants de diferents edats perquè grans i petits fan esforços per entendre’s, s’ajuden, es sorprenen, s’imiten, s’expliquen, s’acompanyen, es donen suport… Per això fomentem diferents activitats on es doni aquests intercanvis:

  • Acompanyament a la Fira de Santa Llúcia (p3 – 6è / p4 – 4t / p5 – 5è)
  • Pre – padrins  (p5 i 5è curs)
  • Padrins de lectura (1r i 6è curs)
  • Racons de colors (Comunitat de Petits)
  • Tallers de Colors (Comunitat de Mitjans i Grans)

 

traductor »