Escoles + Sostenibles

Escoles + Sostenibles és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Les activitats que portem a terme a l’escola són:

  • Hort
  • Reciclatge d’orgànic, paper i plàstic
  • Ús de carmanyoles i tovalló de roba per l’esmorzar

L’escola Tabor fa gairebé 20 anys que participa en el projecte.  El curs 2019/20 vam renovar el projecte per 3 anys més (2019 – 2022) amb el PROJECTE TABOR SOSTENIBLE:

Objectius

– Sensibilitzar a la població escolar de les tres R
– Conscienciar de la importància del reciclatge per la millora del medi ambient.
– Dinamitzar l’hort de l’escola vinculat a l’àrea de coneixement del medi social i natural
– Formar persones amb esperit crític i activament compromeses per a solucionar i prevenir problemàtiques mediambientals

Accions
–  Aprofitament de l’hort per estudiar l’increment de la biodiversitat en els diferents espais de l’escola.
– Matemàtiques: a) Aprofitament de la distribució dels espais per a posar en pràctica diferents aspectes de geometria i mesura mitjançant les eines necessàries.
– Llengua (català, castellà i anglès): a) Aprenentatge del nou vocabulari relacionat amb l’activitat tradicional de l’hort. b) A partir de la presència de nous elements a l’escola, treballar en anglès  accions i vocabulari utilitzat tant pel reciclatge com de l’hort.
– Fomentarem l’ús de carmanyoles per portar l’esmorzar.

Temporalitat
– Totes les accions es realitzen durant tot el projecte triennal

Criteris i indicadors d’avaluació
– Avaluacions dins de cada àrea i en el sí de la comissió
– Autoavaluació de l’alumnat a partir d’una pauta de treball

traductor »