NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu.

traductor »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial