Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

PLANS DE TREBALL DE LLENGÜES

De 3r a 6è curs es fa un treball individualitzat d’una part de la llengua catalana i castellana que permet consolidar i reforçar tots els aspectes més sistemàtics d’ambdues llengües, respectant el ritme d’aprenentatge de cada infant.

Aquest treball fomenta l’àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Potenciant que l’alumnat  s’organitzi i gestioni la seva pròpia feina.

També ens permet adaptar la feina de forma individual segons les necessitats que presenta cada infant.

_

traductor »