...

PORTES ENDINS

Un cop al trimestre, l’escola obre les portes a totes les famílies amb dues finalitats:

  • Mostrar la nostra manera de treballar i les diferents activitats que portem a terme.
  • Gaudir i participar del nostre dia a dia, tot acompanyant als seus fills/es. 
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.