TEMPS DE GRUP

  • Treball sistemàtic de la llengua i les matemàtiques
  • Assemblees d’aula
  • Pla Lector
  • Especialitats (música, psicomotricitat, educació física, anglès)
  • Treball de Projectes (interns i externs)
traductor »