TREBALL EN CONTEXT

Durant el 2n trimestre, tota l’escola realitza un treball interdisciplinari, on totes les matèries curriculars estan vinculades a partir d’un centre d’interès. A través del context promovem:

  • el treball cooperatiu, on cada nen té un rol dins del seu grup.
  • la investigació i recerca
  • l’autonomia
  • la capacitat de síntesi
  • la responsabilitat
  • el respecte
  • les competències transversals (aprendre a aprendre, emprenedoria i digital)
traductor »