Autorització administració medicaments

Autorització paracetamol

Autorització Sortides escolars

Autorització per marxar sols

Autorització per a recollida per tercera persona

Autorització per recollir germans