...

CASAL D'ESTIU

L’empresa Servitabor organitza el casal d’estiu des que finalitza l’escola fins a finals de juliol.

Cada any s’escull un centre d’interès o eix temàtic que guia les 5 setmanes que dura el casal. Al llarg de la setmana, a través d’alguns personatges, arriba un repte a resoldre i, mitjançant diferents activitats s’aconsegueix arribar al divendres resolent el repte.

Durant la setmana es fan activitats dirigides, gimcanes, jocs de pistes, esports variats, jocs d’aigua, tallers, tallers de cuina, es decora l’escola, es va a la piscina… i un cop a la setmana es fa una excursió.

En el casal hi participen els monitors/es que durant el curs han participat en l’espai del migdia i en les extraescolars de l’escola, d’aquesta manera afavorim el vincle existent entre alumnes i monitors, i garantim la continuïtat del projecte educatiu de l’escola. L’equip de monitoratge continua treballant els valors des d’un punt de vista lúdic, per tal d’aconseguir el millor estiu possible per tots els infants!!

El Casal està obert a l’alumnat d’I3 a 6è.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.