...

Escola inclusiva i oberta a tothom i que respecta les diferents maneres de pensar, entenent que tots i cadascun som diferents amb l’objectiu que siguin capaços d’aconseguir amb èxit les noves etapes educatives i, que aprenguin a respectar i aprofitar les diferències individuals.

Promotora de valors. Tolerància, responsabilitat, solidaritat i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, afavorint l’adquisició d’una autoestima personal i cultural positiva de tots/es els alumnes.

Coeducació per proporcionar tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació. Cap persona no pot ser discriminada per raons de sexe, ideologia, confessionalitat, llengua, nacionalitat o minusvalidesa.

 

Impulsora de la cultura. El Català com a llengua pròpia de Catalunya que és, s’utilitza com a llengua vehicular d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de tota la comunitat educativa. Celebrem les festes  populars i tradicionals catalanes i realitzem sortides com a manera de conèixer i arrelar-se al medi geogràfic i històric.

 

Respectuosa amb el medi ambient. Eduquem en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient començant per l’entorn més proper.

 

Benestar emocional que vetlla per un clima escolar positiu, com a base per aprendre i créixer amb autonomia i seguretat. Confiança en els infants i en els professionals que els acompanyen. Cooperació per ser capaços de treballar en equip amb un objectiu comú.

 

Comunitat educativa entesa com a Família i Escola. Facilitem la participació de les famílies en la vida escolar i les guiem en el procés educatiu dels infants.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.