...

TOTHOM A L'ESCOLA

És una proposta que pretén incentivar la participació de les famílies, d’I3 fins a 6è curs, animant-los a fer alguna activitat a l’aula dels seus infants.

Aquesta activitat podrà ser des d’explicar un conte, explicar la seva feina, aprofundir sobre algun tema que s’estigui fent a classe, o bé altres propostes que puguin aportar les famílies. També se’ls anima a participar a través de la seva col·laboració en algunes de les activitats que fem a l’escola.

          

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.