Eix transversal

Escola Pública d'Infantil i Primària

Cada curs, l’escola tria un tema per treballar de manera transversal, és a dir, des de P3 a 6è i enfocat des de tots els àmbits d’aprenentatge. L’eix transversal pretén el tractament de diferents temes educatius que, pel seu contingut, no es consideren àrees d’aprenentatge però que poden ésser tractats en les àrees curriculars concretes d’una manera transversal, sense forçar-les.

Aquest curs l’eix transversal és Fem del Món un Lloc més Sostenible

traductor »