Eix transversal

Cada any triem un tema d’interès o d’actualitat que treballem de forma transversal a tota l’escola amb una mirada global.  

Amb l’eix transversal pretenem tractar diferents temes educatius que, pel seu contingut, no es consideren àrees d’aprenentatge, però que poden ser tractats en les àrees curriculars concretes d’una manera transversal.