PETITS TALENTS CIENTÍFICS

La curiositat per descobrir i conèixer apareix des dels primers anys de vida. És a través de les activitats espontànies i del joc com els nens i nenes aprenen i fan ciència. Participant amb aquest programa volem apropar als i les alumnes a l’experimentació, la indagació i la descoberta de les ciències. 

A l’aula, les mestres, exposen a l’alumnat davant de diverses situacions i propostes relacionades amb el so que hauran de resoldre a través de l’experimentació i descoberta de diversos materials o del seu propi cos. Prèviament, les mestres realitzen una formació en la qual els proporcionen recursos i orientacions pedagògiques per a promoure experiències positives d’aprenentatge i acostar-los a la ciència. 

Aquest projecte el porten a terme l’alumnat d’I5.