...

TaborArt

A l’escola, des de ben menuts fomentem el gust per l’Art. Des dels més petits fins als més grans animem a descobrir diferents autors/es que han estat rellevants en l’àmbit artístic.

L’alumnat acaba el seu pas per la Tabor coneixent la trajectòria artística de Pablo Picasso, Antoni Gaudí, Frida Khalo, Karla Gerard, Yayoi Kusama, entre d’altres.

Aquest treball es complementa amb visites a exposicions o museus d’interès relacionats amb els artistes.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.