...

BLOG
CALENDARI
Icono
CONEIX LA TABOR
AUTORITZACIONS
FAMÍLIES

Trets característics de Tabor

Promotora de valors

Tolerància, responsabilitat, solidaritat i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, afavorint l’adquisició d’una autoestima personal i cultural positiva de tots/es els alumnes. Coeducació per proporcionar tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació. Cap persona no pot ser discriminada per raons de sexe, ideologia, confessionalitat, llengua, nacionalitat o minusvalidesa.

Escola inclusiva​

Escola que respecta les diferents maneres de pensar, entenent que tots i cadascú som diferents amb l’objectiu que siguin capaços d’aconseguir amb èxit les noves etapes educatives i, que aprenguin a respectar i aprofitar les diferències individuals.

Col·laboració famílies​

Tant la família com l’escola són dos contextos que formen un paper fonamental en el desenvolupament dels infants i a la Tabor ho sabem per això ens importa molt que les famílies estiguin informades de tot i fomentar el diàleg entre l’entorn familiar i l’acadèmic.

Educació tecnològica

La tecnologia és una cosa que amb el pas dels anys ha anat evolucionant i ajudant-nos en la nostra vida per això a la Tabor tenim les últimes tecnologies perquè els infants aprenguin divertint-se i, alhora, puguin desenvolupar les seves habilitats i tinguin accés a mètodes efectius d’aprenentatge.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.